ЦЕНИ НА АВТОБУСНИТЕ БИЛЕТИ С ВКЛЮЧЕН ДДС В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА В СИЛА ОТ 04.07.2012г.

  НЕСЕБЪР СЛ.БРЯГ В.ЗОНА САНАТОРИУМ ИНЦАРАКИ ВЛАС ФОРТ НОКС ЕЛЕНИТЕ
НЕСЕБЪР   1.00 2.00 2.00 2.20 2.20 5.00 5.00
СЛ.БРЯГ 1.00   1.20 1.20 1.20 1.20 4.00 4.00
В.ЗОНА 2.00 1.20   1.20 1.20 1.20 3.00 3.00
САНАТОРИУМ 2.00 1.20 1.20   1.20 1.20 3.00 3.00
ИНЦАРАКИ 2.20 1.20 1.20 1.20   1.20 2.50 2.50
ВЛАС 2.20 1.20 1.20 1.20 1.20   2.50 2.50
ФОРТ НОКС 5.00 4.00 3.00 3.00 2.50 2.50   2.00
ЕЛЕНИТЕ 5.00 4.00 3.00 3.00 2.50 2.50 2.00